Skip to main content

Simpel Switchen

Uitkering Werk

Simpel switchen in de participatieketen

Wie een stap zet van uitkering naar werk – of andersom, kan in een lastige situatie terechtkomen. Als gemeente wil je het je inwoners graag makkelijker maken om die stap te zetten. Met ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ willen Divosa en het ministerie van SZW een beweging in gang zetten om overgangen in de participatieketen te versoepelen. Optimalistic is vanaf 2019 betrokken bij Simpel Switchen. Dit deden we:

Simpel Switchen

Samen met Divosa organiseerden we de serie ‘Inspiratielab on Tour’, waarbij we op bezoek gingen bij regio’s en gemeenten die Simpel Switchen al wél mogelijk maakten en samen onderzochten: waarom werkt dit? Hoe kan dat ook op andere plekken werken? Lees meer

Optimalistic ontwikkelde voor het ministerie van SZW de Toolkit Snelle Aanvraag, Snel Besluit: een werkproces waarmee gemeenten in maximaal twee werkdagen kunnen besluiten over het recht op bijstand. Je vindt de Toolkit hier.

Ook in 2023 zetten we ons in voor Simpel Switchen. Dat doen we (onder andere) door zes regio’s te ondersteunen die écht aan de slag willen met het verbeteren van hun aanpak voor inwoners die een stap willen zetten.