Skip to main content

Social development
for a brighter  future

  • Onderzoek: de vinger op de zere plek
  • Klankbord: samen werken aan inzicht
  • Sociale innovatie: verbetering ontwerpen
  • Implementatie: praktisch toepassen

Eenvoudige, makkelijk toepasbare en soms radicaal andere oplossingen voor problemen in het sociaal domein.

Omdat we geen genoegen nemen met ‘omdat het gewoon zo is’

Optimalistic is een bureau voor social development. We ontwerpen grote en kleine oplossingen voor kleine en grote problemen. Ons thema: weer terug naar de kern van de zaak. Onze drive: maak het makkelijk(er). Onze filosofie: geen doekjes voor het bloeden, maar opbouwen vanuit hoe het zou moeten werken.

Serious games

Hoe is het om in de schoenen van jouw doelgroep te staan? En hoe zou die ervaring jouw beslissingen over de mensen voor wie je werkt beïnvloeden? Met de serious games van Optimalistic kruipen politici, beleidsmedewerkers, bestuurders, managers en professionals in de huid van de doelgroep voor wie ze werken: een gezin in de bijstand, een moeder die arbeidsongeschikt wordt, een jongere in de schulden. Ze ervaren zo vanaf de andere kant van de tafel (het effect van) hun eigen dienstverlening. Een intense ervaring, die vaak een nieuw perspectief geeft op het werk dat je doet.

Lees verder

Simpel switchen

Wat is er nodig om mensen bestaanszekerheid te garanderen? In veel gevallen betekent het dat er een verandering nodig is in de werkwijze van overheden. Soms staat wet- of regelgeving een andere uitvoering in de weg. Binnen het programma Simpel Switchen zoeken we naar hoeveel mogelijk is in de uitvoering, en wat er in wetgeving gewijzigd moet worden.

Wijk vol Waarde

Meedoen in de huidige economie is voor veel mensen onhaalbaar, en voor anderen ‘topsport’. Tegelijkertijd blijft veel belangrijk werk in wijken liggen, omdat het niet rendabel is – al heeft het werk veel maatschappelijke waarde. Wijk vol Waarde verbindt deze vragen aan elkaar: deelnemers aan Wijk vol Waarde gaan aan de slag op dit werk. Denk aan: de wijk schoon, heel en veilig houden. Samen bewegen. Eenzame wijkbewoners opzoeken. Maaltijden organiseren voor buren met een smalle beurs. Zo wordt de wijk er mooier door.

Vertrouwd door

Gemeenten Klanten het sociaal domein