loading

Loading...

Sociale innovatie

‘Het werkt niet goed, maar het is nu eenmaal zo’. Voor ons zijn zinnen als deze het startsein om aan de slag te gaan. Waarom? Omdat problemen die mensen belemmeren in  hun werk of inkomen gewoon opgelost moeten worden. Met grote of kleine innovaties, die altijd makkelijk toepasbaar en soms radicaal anders zijn.

Serious game

We hebben het vaak over klantperspectief. Overheden proberen steeds vaker en steeds meer hun dienstverlening in te richten op wat de inwoner nodig heeft. Maar hoe ervaart een klant de processen rond werk en inkomen in de praktijk? En wat betekent voor hoe je werkt als gemeente of UWV? 

Optimalistic ontwikkelde, samen met Muzus, de serious game Wakker! : wat alle klanten kunnen ervaren. De game was één van de producten van een project naar de ervaringen van deeltijd werkers met een arbeidsbeperking. We voerden dat project uit vanuit een subsidie van het UWV.

In september 2020 speelden we de game tijdens een uitzending van het programma Solidariteit in de Praktijk van Pakhuis de Zwijger en de Landelijke Cliëntenraad. Deze uitzending is hier terug te zien.

De nieuwe solidariteit – Pakhuis de Zwijger

Inmiddels speelde Optimalistic deze game al met meerdere teams van gemeenten, van management tot uitvoering. “Het zweet loopt je echt over de rug als je speelt,” vertelde een teamleider. “Je denkt: hoe gaan we dit nu weer oplossen? Hoe nu verder?” Een klantmanager zei: “Het is een echte aanrader voor professionals die werken in het sociale domein. De game zit goed in elkaar. Het heeft mijn blik echt breder gemaakt.” In het document hieronder is de inleiding van de game te zien.

Surplus

Kan het hebben van én een baan én een uitkering niet soepeler samen gaan?

Meer dan de helft van het werk op de arbeidsmarkt is parttime. En voor een steeds groter deel van de ‘klanten’ van gemeenten is fulltime uitstroom (voorlopig) buiten bereik. Gemeenten spannen zich tot het uiterste in om inkomsten zo goed mogelijk met de uitkering te verrekenen, maar het blijft voor de klant een proces dat getekend wordt door: nieuwe verplichtingen en onzekerheid.

Optimalistic werkte van half 2018 tot eind 2019 met vier gemeenten samen aan het ontwikkelen van een heel nieuw werkproces met een speciale tussenrekening (Surplus) om klanten waarvoor de administratieve belasting een te grote drempel is om parttime te werken een nieuw alternatief te kunnen bieden dat hen inkomenszekerheid biedt en de administratieve drempels wegneemt. De deelnemende gemeenten trekken daarvoor samen op vanuit de Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie (NVSI).

In de eerste helft van 2019 is tijdens een pilot in 4 gemeenten getoetst of Surplus als methode werkt. Daarbij was er veel aandacht voor de impact van het proces op klanten: de ervaring van klanten is onderzocht door Muzus. Het onderzoeksrapport is op te vragen via info@optimalistic.nl. Daarnaast is er veel aandacht voor de ontwikkeling van goed communicatiemateriaal bij de verschillende stappen in het werkproces. Lees hier meer over het ontwikkelproces van Surplus.

Vanaf begin 2019 zijn ook andere gemeenten met Surplus aan de slag gegaan, zoals de gemeenten Arnhem, Delft, GR IJsselgemeenten en Deventer. We vertellen u graag meer over Surplus en bekijken graag samen met u of dit instrument toegevoegde waarde kan hebben voor uw organisatie.

Soepele overgangen tussen werk en uitkering

Weet jij bij wie je terechtkunt als je inkomen volgende week wegvalt? Wat je zou doen als je niet elke maand loon ontving? Voor veel inwoners van Nederland is een stabiel inkomen geen automatisch gegeven. Ze switchen van werk naar de WW, van de bijstand naar parttime werk, en weer terug. Voor al die onzekere schakelmomenten in de levens van mensen is Simpel Switchen in de Participatieketen opgezet, een samenwerking tussen het ministerie van SZW en Divosa. Lees hier verder op de site van Divosa.

Simpel Switchen in de Participatieketen zet een grote ambitie op de agenda. Publieke dienstverleners die samenwerken rond schakelmomenten in de levens van mensen willen dat burgers bij een verandering in werk of persoonlijke situatie kunnen rekenen op een voorspelbaar inkomen. Dat ze inzicht hebben in de financiële gevolgen van de verandering. Dat vergt samenwerking tussen instanties en innovatieve oplossingen; zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Lees hier de Kamerbrief Simpel Switchen.

Vanuit het project Simpel Switchen ontwikkelden we de volgende producten: de Toolkit Snelle Aanvraag – Snel Besluit, de Toolkit Parttime Werken zonder drempels, het Werkblad Goed Geregeld Gesprek en de belevingsmodule over Nick.

Optimalistic is voor Divosa projectregisseur voor Simpel Switchen spoor 1 en 2. In die rol werken we o.a. met allerlei partijen aan het ontwikkelen van nieuwe oplossingen en het breder inzetten van bestaande oplossingen voor ‘switchmomenten’ in de keten

Omdat liefde door de maag gaat

Eten als bindmiddel: dat is de essentie van Andermaal. Menig werkende zal het herkennen: van die dagen dat je je echt afvraagt hoe je het tussen alle bedrijven door nu weer gaat klaarspelen om een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Tegelijkertijd is er een grote groep vrouwen die graag kookt en hier wel haar geld mee zou willen verdienen, maar niet goed weet waar te beginnen. Optimalistic ontwikkelde daarom Andermaal: een nieuw sociaal initiatief dat de vraag naar gezonde maaltijden, ondernemersambitie van vrouwen én de behoefte aan intercultureel contact bij elkaar brengt. Andermaal helpt vrouwen bij het opzetten van hun eigen bedrijf: een gezonde maaltijdservice voor gezinnen met de wens om gevarieerd en gezond te eten. Dubbele winst dus: een antwoord op een behoefte van veel gezinnen en tegelijkertijd een kans op ondernemerschap voor vrouwen. Andermaal stimuleert ontmoetingen tussen mensen en slaat een brug tussen verschillende culturen. Goed en gezond eten als bindmiddel tussen mensen: dat is Andermaal.

Andermaal is een not for profit initiatief van Optimalistic.

Social City

Ik vind niet dat we de astronaut kunnen verplichten om op het zoontje van zijn buurman te passen. Dat kan gewoon niet. We hadden hem een half jaar de tijd gegeven!

Niet reageren terwijl je zelf de kans hebt je eigen opleiding te kiezen? Ik vind dat je dan te ver gaat, als je niet wilt investeren in je eigen mogelijkheden, waarom zouden wij dat mogelijk moeten maken?

Dit soort gesprekken ontstaan tijdens het spelen van ‘Social City’, een serieus spel dat door Optimalistic en Verwonderzoek samen is ontwikkeld. Het spelen van Social City kan met een gemengde groep van bijv. klantmanagers en consulenten uit verschillende teams, of werkgevers, klanten en raadsleden. Speel ‘Social City’ en vorm met elkaar het nieuwe stadsbestuur van een stad, waarbij je met elkaar op zoek moet naar oplossingen voor allerlei sociale vraagstukken. In het najaar van 2019 speelden verschillende groepen medewerkers van Meerinzicht deze game.

Meer lezen over de game kan via de link hieronder of neem contact op met Martine.

Buzz India

If you educate a man, you educate a person. If you educate a woman, you educate an entire village

Vanuit deze gedachte is in 2012 Buzz India opgericht. Buzz is een mobiele school voor vrouwen in ruraal India die geen toegang hebben tot onderwijs. Dat zij geen toegang hebben tot onderwijs betekent niet dat deze vrouwen geen dromen hebben. In tegendeel. Buzz maakt het realiseren van deze dromen mogelijk door de financiële kennis die hiervoor nodig is in de vorm van training naar de vrouwen toe te brengen. En met succes: in India zijn inmiddels al ruim 53.000 vrouwen getraind, en een groot deel van hen runt nu met succes haar eigen bedrijf. Op dit succes wordt nu voortgebouwd: ook in Gambia is Buzz dit jaar opgestart, en andere ontwikkelingslanden volgen snel. Optimalistic adviseert en ondersteunt bij deze uitbreiding.

Zie www.buzzindia.co voor meer informatie

Optimalistic werkt pro bono mee aan Buzz Gambia en Buzz India.