loading

Loading...

Kennis delen


Onderzoek: Als verrekenen een beperking is

“Ik ben gaan werken en nu kan ik mijn huur niet betalen”

Het is iets dat we helaas maar al te vaak tegenkomen: mensen die in financiële problemen komen omdat ze gaan werken. Samen met Muzus en Stimulansz doet Optimalistic onderzoek naar de gevolgen van wisselende of parttime inkomsten voor mensen met een arbeidsbeperking. Waar lopen mensen tegenaan als ze (parttime) gaan werken vanuit de uitkering? Hoe beïnvloedt dat hun gedrag en de keuzes die ze maken? Hoe vaak komt dit voor? En het belangrijkste: wat kunnen we hieraan doen?

Begin 2020 hebben we veel gesproken met mensen met een arbeidsbeperking die hier ervaring mee hebben. We voerden gesprekken met werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben. En we voerden een grote enquete uit onder bijna 1000 respondenten die werken met een arbeidsbeperking. Dit project kende de volgende producten:

De eindrapportage van het onderzoek (verschijnt november 2020), een belevingsmodule waarin de ervaringen van klanten gevolgd kunnen worden, de serious game Wakker!  en een aantal procesvisuals waarmee inwoners inzicht krijgen in de inkomensverrekening door UWV en gemeenten.

Onderzoeksrapport: hoe deelnemers Surplus ervaren

“Zekerheid… dat ik wist dat ik kon gaan werken zonder gedoe, dat was voor mij meteen groen licht.”

Het is iets dat we helaas maar al te vaak tegenkomen: mensen die in financiële problemen komen omdat ze gaan werken. Om werknemers die een inkomen combineren met een uitkering toch financiele stabiliteit te bieden heeft Optimalistic Surplus ontwikkeld. Het bureau Muzus deed onderzoek naar hoe deelnemers deze regeling hebben ervaren. Vraag hier het rapport op!

Werkwijzer inkomstenverrekening

Optimalistic schreef de werkwijzer Verrekening Parttime Inomsten voor Divosa, zie de website van Divosa..

Een goed begin is het halve… parttime werk

Op 16-11-2018 organiseerde Divosa een Divosa Vrijdag over deeltijdwerk. Martine gaf een plenaire presentatie over de impact van schaarste, het belang van een stabiel inkomen en de rol van de gemeente daarbij.

In de workshopronde gaven Martine en Suzanne samen een workshop over Surplus: de extra, innovatieve methode voor inkomstenverrekening.

Lees het verslag van de Divosa Vrijdag hier na.

Webinar gemeente Amsterdam

In oktober 2020 gaf Martine een presentatie over het door Optimalistic ontwikkelde Werkblad Goed Geregeld Gesprek tijdens een webinar voor medewerkers van de gemeente Amsterdam in Pakhuis de Zwijger.

Solidariteit in de Praktijk

In september 2020 was Suzanne host in het programma De Nieuwe Solidariteit van de Landelijke Cliëntenraad en Pakhuis de Zwijger, waar ze spelleider was bij de serious game Wakker! die Optimalistic ontwikkelde.

Social Enterprise NL

Optimalistic is een Social Enterprise. We delen onze kennis graag met andere sociaal ondernemers en deden in 2017 mee aan het ontwikkelingsprogramma NextLevel van Social Enterprise NL.

Infographics

Martine maakte infographics voor o.a. Divosa (Werkwijzer verrekenen parttime inkomsten) en voor de Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie (weergave van doel en activiteiten van de vereniging).

Presentatie expertgroep Inkomen

Op 21-06-2018 gaven Martine en Suzanne een presentatie over de Werkwijzer Verrekenen parttime inkomsten en de ontwikkeling van Surplus, tijdens de bijeenkomst van de expertgroep Inkomen van de VNG. Dit leidde tot een boeiende en onderhoudende discussie.

Dagvoorzitter Innovatielab Deeltijd en de Bijstand, Divosa, 13 oktober 2017

Lees hier meer

Werken vanuit Klantperspectief

Optimalistic verzorgde een ochtend over werken vanuit klantperspectief, in de leergang die de Sociale Dienst Drechtsteden volgde over Werken vanuit Publieke Waarde, die vanuit de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) werd.

College

Martine gaf maart 2018 een college voor studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen over sociaal ondernemen in het sociaal domein: hoe ontwikkel je verandering in een politiek gevoelige omgeving?

Denktank Radicale Verandering

In november en december 2020 werkt Optimalistic samen met een groep betrokken mensen uit ons netwerk aan een nieuwe aanpak. Waar dit precies over zal gaan? Bekijk het in dit filmpje. Meer weten? Neem dan even contact pet ons op.

Voor Optimalistic is dit een pro bono traject.