loading

Loading...

Vertrouw het probleemgezin

https://www.nd.nl/opinie/opinie/960815/vertrouw-het-probleemgezin

De experimenten die in een aantal gemeenten zijn gestart, waarbij uitkeringsgerechtigden minder gestuurd worden door regels, maar juist meer vertrouwen krijgen, zijn hoopgevend. En u kunt dat vertrouwen geven. Dit is het slot van een serie over werken en leven met geldzorgen.

Dit artikel is het slot van een serie over bestaanszekerheid en is 19 maart 2020 gepubliceerd in het Nederlands Dagblad. Lees hier meer

Share This