loading

Loading...

Sociale innovatie


‘Het werkt niet goed, maar het is nu eenmaal zo’. Voor ons zijn zinnen als deze het startsein om aan de slag te gaan. Waarom? Omdat problemen die mensen belemmeren in  hun werk of inkomen gewoon opgelost moeten worden. Met grote of kleine innovaties, die altijd makkelijk toepasbaar en soms radicaal anders zijn.

Surplus

Kan het hebben van én een baan én een uitkering niet soepeler samen gaan? 

Meer dan de helft van het werk op de arbeidsmarkt is parttime. En voor een steeds groter deel van de ‘klanten’ van gemeenten is fulltime uitstroom (voorlopig) buiten bereik.

Gemeenten spannen zich tot het uiterste in om inkomsten zo goed mogelijk met de uitkering te verrekenen, maar het blijft voor de klant een proces dat getekend wordt door: nieuwe verplichtingen en onzekerheid.

Optimalistic werkt samen met gemeenten aan het ontwikkelen van een heel nieuw werkproces (Surplus) om klanten waarvoor de administratieve belasting een te grote drempel is om parttime te werken een nieuw alternatief te kunnen bieden dat hen inkomenszekerheid biedt en de administratieve drempels wegneemt. De deelnemende gemeenten trekken daarvoor samen op vanuit de Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie (NVSI). Tot medio 2019 loopt in deze gemeenten een pilot met ca. 20-25 klanten om te toetsen of Surplus als methode werkt.

Tijdens deze pilots is er veel aandacht voor de impact van het proces op klanten: de ervaring van klanten wordt onderzocht. Daarnaast is er veel aandacht voor de ontwikkeling van goed communicatiemateriaal bij de verschillende stappen in het werkproces.

Meer informatie over Surplus is ook te vinden op de website van de NVSI.

Omdat liefde door de maag gaat

Eten als bindmiddel: dat is de essentie van Andermaal. Menig werkende zal het herkennen: van die dagen dat je je echt afvraagt hoe je het tussen alle bedrijven door nu weer gaat klaarspelen om een gezonde maaltijd op tafel te zetten.  Tegelijkertijd is er een grote groep vrouwen die graag kookt en hier wel haar geld mee zou willen verdienen, maar niet goed weet waar te beginnen. Optimalistic ontwikkelde daarom Andermaal: een nieuw sociaal initiatief dat de vraag naar gezonde maaltijden, ondernemersambitie van vrouwen én de behoefte aan intercultureel contact bij elkaar brengt. Andermaal helpt vrouwen bij het opzetten van hun eigen bedrijf: een gezonde maaltijdservice voor gezinnen met de wens om gevarieerd en gezond te eten. Dubbele winst dus: een antwoord op een behoefte van veel gezinnen en tegelijkertijd een kans op ondernemerschap voor vrouwen. Andermaal stimuleert ontmoetingen tussen mensen en slaat een brug tussen verschillende culturen. Goed en gezond eten als bindmiddel tussen mensen: dat is Andermaal.

Andermaal is een not for profit initiatief van Optimalistic.

 

Wie heeft nu eigenlijk ‘eigen kracht’?

Overal zijn er (sociale) ondernemingen, stichtingen, verenigingen andere initiatieven die mensen een plek, opleiding, of baan willen en kunnen bieden. Maar de ‘doelgroep’ van die projecten weet lang niet altijd wat er mogelijk is, en is voor die informatie vaak afhankelijk van de gemeente. Samen aan de Slag doorbreekt dat en maakt eigen initiatief mogelijk.

Financiële vrijheid voor vrouwen in ontwikkelingslanden

“If you educate a man, you educate a person. If you educate a women, you educate an entire village”

Vanuit deze gedachte is in 2012 Buzz India opgericht. Buzz is een mobiele school voor vrouwen in ruraal India die geen toegang hebben tot onderwijs. Dat zij geen toegang hebben tot onderwijs betekent niet dat deze vrouwen geen dromen hebben. In tegendeel. Buzz maakt het realiseren van deze dromen mogelijk door de financiële kennis die hiervoor nodig is in de vorm van training naar de vrouwen toe te brengen.  En met succes: in India zijn inmiddels al ruim 53.000 vrouwen getraind, en een groot deel van hen runt nu met succes haar eigen bedrijf. Op dit succes wordt nu voortgebouwd: ook in Gambia is Buzz dit jaar opgestart, en andere ontwikkelingslanden volgen snel. Optimalistic adviseert en ondersteunt bij deze uitbreiding.

Zie www.buzzindia.co voor meer informatie

Optimalistic werkt pro bono mee aan Buzz Gambia en Buzz India.

FEATS

Een betere wereld vanaf de fiets

Gezondheid, minder files, een beter klimaat en kansen bieden aan mensen met minder geluk dan wij. Dat is waar FEATS voor staat. De elektrische fiets als middel voor wereldverbetering. Optimalistic staat aan de basis van deze nieuwe sociale start-up, die zich inzet om de elektrische lease-fiets voor woon-werkverkeer breed beschikbaar te maken. Goed voor het milieu, en goed voor de gezondheid. Maar ook goed voor de maatschappij, want we runnen de onderneming zoveel mogelijk met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van de omzet dragen we af aan een goed doel. Wereldverbetering vanaf de fiets dus.