loading

Loading...

Kennis delen


Werkwijzer inkomstenverrekening

Optimalistic schreef de werkwijzer Verrekening Parttime Inomsten voor Divosa, zie de website van Divosa..

Denktank loondispensatie en loonaanvulling

Op 20-06-2018 organiseerde Optimalistic samen met Locus Netwerk en de Landelijke Clientenraad een denktank over loondispensatie. Met werkgevers, gemeenten en cliënten denken we na over de vraag: als loondispensatie wordt ingevoerd, wat is er dan nodig om een uitvoerbare regeling te realiseren, waarbij de lasten en nadelen niet bij de werknemer terecht komen? Meer weten?

Voor Optimalistic is dit een pro bono traject.

Een goed begin is het halve… parttime werk

Op 16-11-2018 organiseerde Divosa een Divosa Vrijdag over deeltijdwerk. Martine gaf een plenaire presentatie over de impact van schaarste, het belang van een stabiel inkomen en de rol van de gemeente daarbij.

In de workshopronde gaven Martine en Suzanne samen een workshop over Surplus: de extra, innovatieve methode voor inkomstenverrekening.

Lees het verslag van de Divosa Vrijdag hier na.

Najaarscongres Divosa, 2018

Samen met de gemeenten Drechtsteden en Leeuwarden bereidde Optimalistic een workshop voor het najaarscongres 2018 voor. Meer weten? Zie https://www.divosa.nl/verslag-divosa-najaarscongres-2018#presentaties

Leergroep

Van januari 2018-mei 2018 organiseerde Optimalistic een Leergroep Inkomstenverrekening, waarin 7 gemeenten ervaringen en ideeën uitwisselden om de verrekening van parttime inkomsten te verbeteren.

Social Enterprise NL

Optimalistic is een Social Enterprise. We delen onze kennis graag met andere sociaal ondernemers en deden in 2017 mee aan het ontwikkelingsprogramma NextLevel van Social Enterprise NL.

Infographics

Martine maakte infographics voor o.a. Divosa (Werkwijzer verrekenen parttime inkomsten) en voor de Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie (weergave van doel en activiteiten van de vereniging).

Presentatie expertgroep Inkomen

Op 21-06-2018 gaven Martine en Suzanne een presentatie over de Werkwijzer Verrekenen parttime inkomsten en de ontwikkeling van Surplus, tijdens de bijeenkomst van de expertgroep Inkomen van de VNG. Dit leidde tot een boeiende en onderhoudende discussie.

Dagvoorzitter Innovatielab Deeltijd en de Bijstand, Divosa, 13 oktober 2017

Lees hier meer

Presentatie over Loondispensatie, Platform Werk en Bijstand, Stimulansz, 22 november 2017

Optimalistic verzorgde een presentatie over de ervaringen binnen de Pilot Loondispensatie voor Stimulansz.

College

Martine gaf maart 2018 een college voor studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen over sociaal ondernemen in het sociaal domein: hoe ontwikkel je verandering in een politiek gevoelige omgeving?